In Lumen, you can not group your subdomains so that you can not use wildcard subdomains which is one of the most annoying features of the Lumen. What people recommend is using more than one Lumen installations per subdomain or use Laravel with subdomain routing where you can use route paramaters like route URIs. However, with a simple control mechanism, you can decide what routes will be registered upon request.

14 August 2017

Imagine the scenario where you have multiple subdomains, such as multiple locales for the internalization of your application served as en.example.app and es.example.app; you don't need to put each of them as a seperate entry to your both homestead config file and the hosts file if all of them will be served from the same application. There is of course an easier way. Let's assume our application is located within the ~/Code/Example folder and we want to map it to example.app, furthermore, the ip address assigned to our box is 192.168.10.10 $ nano ~/Homestead/Homestead.yaml The most simple Homestead config will be like below. ---ip: "192.168.10.10"memory: 2048cpus: 1provider: virtualboxauthorize: ~/.ssh/id_rsa.pubkeys: - ~/.ssh/id_rsafolders: - map: ~/Code/Example to: /home/vagrant/Code/Examplesites: - map: example.app to: /home/vagrant/Code/Example/publicdatabases: - homestead Then, ssh into your vagrant box and edit the nginx.conf of the example.app.

04 March 2017

Laravel'de çoklu dil yönetimini birçok farklı yaklaşım ile ele alabilirsiniz. Bu tamamen geliştiricinin tercihine kalmış durumda olup, herhangi bir yöntemin diğerinden daha üstün olması gibi bir durum söz konusu değildir. Örneğin bir controller yöntemi aracılığıyla dili değiştirip, bu tercihi session bazlı belirleyebilir, uygulamayı da session'da tuttuğunuz o değere göre çalıştırabilirsiniz, ya da sadece dil parametresini url'ye ekleyip (siteniz.com/page/about?lang=en ve siteniz.com/page/about?lang=tr) query string üzerinden parse_str vb.

01 Mart 2017

Caching (önbellekleme) uygulamanızın çalışma hızı açısından çok büyük bir önem sarf ediyor. Laravel'de de caching modülünün kullanımı gayet basit. Ancak, birçok eğitici video ve makale bu kısmı atladığı için, kaçırmış olabilme ihtimaliniz çok fazla.Nerede ve nasıl caching kullanmalısınız sorusunu cevaplayacak olursam, farz edin ki, elinizde bir uygulama var ve bu uygulamanızdaki veritabanı sorguları 1 milyon satırlık tablolar arasında birden fazla join sorgusundan oluşuyor, üstüne üstlük, tüm bu sorguların sonucu da bir gün içerisinde hiç değişmiyor.

19 Temmuz 2016

In this article, we will get our newly created server to ready for deployment. First, we will create a new user for deployment. Then we will install the software that is needed to run our Laravel project.

30 October 2015

Closure, PHP'ye 5.3.0 ile gelmiş olan önemli bir özellik. Tam olarak ne olduğunu tanımlamam biraz zor, ancak tanımlamaya çalışacak olursam, isimsiz, fonksiyon görünümlü objeler olduklarını söyleyebilirim. Bu tanım size garip gelmiş olabilir, ama örnekleri inceleyince daha net anlayabileceğinizi düşünüyorum.

12 Ekim 2015

Generator PHP 5.5.0 ile gelmiş olan önemli bir yenilik olup, en basit ve net tanımı, memory'den(hafızadan) kazanım sağlayabileceğiniz iteratörler olduğudur. Açıkçası generator'ın önemini ben de başta pek idrak edememiştim, ancak daha sonradan çok büyük dosyalar üzerinde işlem yaparken, karşılaştığım memory problemleri, generator kullanmanın ne kadar önemli olduğunu bana acı bir şekilde öğretmişti.Burada da verilen en klişe, ama net olan örneği vereceğim. foreach (range(0, 1000000) as $number) {    echo $number;} Üstteki örnekte, 1'den 1000000'a kadar olan tüm numaraları yazdırıyorsunuz.

08 Ekim 2015