İttihat ve Terakki Cemiyeti, Türkiye'de herkesin hakkında bir şeyler bildiğini düşündüğü ama aslında pek bir şey bilmediği birçok şeyden sadece bir tanesidir. Okullardaki tarih derslerinde pek detaylı değinilmeyen, değinildiği kısımların da pek iç açıcı olduğunu söyleyemeyeceğimiz İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin, günümüz Türkiye'sinde hiçbir fraksiyon tarafından tam anlamıyla sahiplenilmediği de öteden beri aşikârdır. Bu durumun birçok sebebi olsa da, en açık sebebi tarihin kazananlar tarafından yazıldığı bir dünyada İttihat ve Terakki önderliğinde girilen Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı İmparatorluğu ve Türkler açısından facia ile sonuçlanmasıdır.

29 Eylül 2018

Konstantin Paleologos, veya XI. Konstantinos, son Bizans İmparatoru olup, Yunanlar tarafından Ölümsüz İmparator veya Mermer Kral olarak da bilinmektedir. Bunun sebebini yazının ilerleyen kısımlarında anlatacağım, ancak, öncelikle İstanbul veya 1930 yılına kadar bilinen adı ile Konstantiniyye’nin fethinden önce, Konstantin Paleologos'un yaşadıklarından biraz bahsetmek istiyorum.Doğumu ve Mora Despotluğu DönemiKonstantin Paleologos gerek ölümü, gerek daha öncesinde yaşadıkları ile ilgili olsun, hakkında hiçbir zaman çok net kaynak bulamayacağınız Bizans imparatorlarından birisi, hatta hakkında yazılan doğru düzgün biyografi bile yok, en iyi kaynak olarak gösterilen kitap bile 200 sayfayı bulmuyor.

22 Haziran 2018

Ermeni Tehciri ve Kürt Sorunu ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin bir türlü çözüme kavuşturamadığı en önemli meselelerden birisi olan Kıbrıs Sorunu'nun durumu, 2018 yılında hala muallaklığını sürdürmektedir. Birçok kişinin muğlak bulduğu Kıbrıs Sorunu'nu anlayabilmek için meseleye sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin penceresinden bakmamak gerektiği gibi, problemin çıkışını da 20. yüzyılda aramamak gerekir.Yunan Bağımsızlık Savaşı ile Başlayan Süreçİnebahtı Faciası'nın hemen öncesinde, 1571 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun feth ettiği Venedik denetimindeki Kıbrıs, sadece Othello'yu yazarken Shakespeare'in ilham kaynağı olmadığı gibi, aynı zamanda stratejik olarak Malta ve 12 Adalar ile birlikte Akdeniz'in en önemli parçalarından birisidir.

10 Mart 2018

Muhtemelen Fransız Devrimi'ni anlamak isteyenlerin bilmesi gereken olaylardan birisi de Elmas Gerdanlık Olayı'dır. Bu olay sonucunda, aslında olup bitenle hiçbir alakası olmayan, ekmek bulamazlarsa pasta yesinler dediği iddia edilmesine rağmen hiçbir zaman bunu söylediğine dair herhangi bir kanıt bulunamamış, dönemin kraliçesi, Marie Antoinette'in itibarı yerle bir olmuştur. Öte yandan, olayda rol almadığı iddia edilen, hala şarlatan mı yoksa mistik bir karakter mi olduğu tartışılan, Alexandre Dumas'ın Joseph Balsamo, Tolstoy'un ise Kont Cagliostro adlı eserinde hayat hikayesinden esinlendiği, aynı zamanda Goethe'nin ve Casanova'nın anılarında bahsettiği Alessandro Cagliostro da tutuklanmış, sonrasında Fransa'dan sınır dışı edilmiştir.Olayın ilk halkasını, dönemin kralı XV.

07 Eylül 2017

Parthenon, bir diğer adıyla Atina Tapınağı, milattan önce 5. yüzyılda Atina Akropol'ünde inşa edilmiş olan, geçmişten günümüze, kısmen de olsa, bir şekilde varlığını sürdürebilmiş olan en önemli tarihi eserlerden birisidir. Hatta öyle bir eserdir ki, Sigmund Freud, 1904'te, onu ziyaret etmek için özel olarak hazırlanmış, ziyaret ettiğinde de gerçek olduğuna inanamamıştır.Parthenon, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1460'lı yıllarda Atina ve Mora yarımadasının tam anlamıyla eline geçmesiyle, üzerine bir minare dikilerek, bir camii haline getirilmiş ve uzun yıllar boyunca, o şekilde kullanılmıştır.

20 Ocak 2016

One may be confused about two similar words, Turkic and Turkish; even most people who are living in Turkey do not understand the difference. Although they look like synonyms, those are two different words, defining two different cultures, and behind the scenes, the difference has started to occur after Turkic people have chosen Islam over Tengrism.Before Islam, the widest Turkic belief was Tengrism. The first written sources for Turkic history, written by Asiatic descendants, was Old Turkic Orkhon inscriptions; show Turkic people had a belief in the Tengri, who was described as god of the Turks, whereas his domain was over the sky.

22 August 2015

Birinci Dünya Savaşı'nda, havadaki çatışmalar tamamen pilot becerisi üzerineydi. Elbette ki uçakların teknolojik gelişmişliği avantaj sağlasa da, hemen hemen her uçak belli bir seviyede olduğu için, çatışmalarda öne çıkan en önemli yetenek pilotların becerisi ve manevra kabiliyetleriydi. Dolayısıyla da uçaklardan çok, pilotların öne çıktığı bir savaştı Birinci Dünya Savaşı.

24 Mayıs 2014