One may be confused about two similar words, Turkic and Turkish; even most people who are living in Turkey do not understand the difference. Although they look like synonyms, those are two different words, defining two different cultures, and behind the scenes, the difference has started to occur after Turkic people have chosen Islam over Tengrism.Before Islam, the widest Turkic belief was Tengrism. The first written sources for Turkic history, written by Asiatic descendants, was Old Turkic Orkhon inscriptions; show Turkic people had a belief in the Tengri, who was described as god of the Turks, whereas his domain was over the sky.

22 August 2015

Birinci Dünya Savaşı'nda, havadaki çatışmalar tamamen pilot becerisi üzerineydi. Elbette ki uçakların teknolojik gelişmişliği avantaj sağlasa da, hemen hemen her uçak belli bir seviyede olduğu için, çatışmalarda öne çıkan en önemli yetenek pilotların becerisi ve manevra kabiliyetleriydi. Dolayısıyla da uçaklardan çok, pilotların öne çıktığı bir savaştı Birinci Dünya Savaşı.

24 Mayıs 2014