KDV Hesaplama Aracı - KDV Dahil ve KDV Hariç Hesaplama

KDV dahil hesaplama, KDV hariç hesaplama ve KDV'den matrah bulma işlemlerinizi yapabileceğiniz online KDV hesaplama programı.

KDV Ne Demek?

Bazı ülkelerde mal ve hizmet vergisi olarak da bilinen katma değer vergisi (KDV), mal ve hizmet teslimlerinde, teslim alanın teslim edene ödediği bir harcama vergisidir.

KDV Ne Zaman Çıktı?

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 25 Ekim 1984'te TBMM'de kabul edilmiş, 2 Kasım 1984'te Resmî Gazete'de yayınlanıp, 1 Ocak 1985'te yürürlüğe girmiştir.

Güncel KDV Oranları Ne Kadar?

KDV oranları ürün ve hizmetin çeşidine göre %1'den %18'e kadar değişmektedir. 2021 itibarıyla Türkiye'de uygulanan KDV oranları %1, %8 ve %18'dir.

KDV Hesaplama Nasıl Yapılır?

KDV dahil tutardan KDV hariç fiyat hesaplama ve KDV hariç fiyattan KDV dahil tutarı hesaplama şeklinde iki farklı KDV hesaplaması yapılmakta ve iki farklı KDV hesaplama formülü uygulanmaktadır. KDV Hesaplama Aracı ile bu işlemleri yapabilirsiniz.

KDV Dahil Nasıl Hesaplanır?

KDV dahil hesaplama için, KDV hariç fiyata, KDV hariç fiyatın KDV oranı ile çarpımının yüze bölümü eklenmelidir.

Formül: KDV Dahil Fiyat = KDV Hariç Fiyat + (KDV Hariç Fiyat × KDV Oranı ÷ 100)

Örneğin, 10 TL tutarındaki bir ürünün %18 KDV ile KDV dahil tutarını bulmak için gerçekleştirmeniz gereken işlem: 10 + (10 × 18 ÷ 100) = 11,8 TL.

KDV Hariç Nasıl Hesaplanır?

KDV hariç hesaplama için, ürünün KDV dahil fiyatı, 1 ile KDV oranının yüze bölümünün toplamına bölünmelidir.

Formül: KDV Hariç Fiyat = KDV Dahil Fiyat ÷ (1 + (KDV Oranı ÷ 100))

Örneğin, KDV dahil 100 TL olan bir ürünün %18 KDV ile KDV hariç fiyatını bulmak için gerçekleştirmeniz gereken işlem: 100 ÷ (1 + (18 ÷ 100)) = 84,75 TL.

KDV'den Matrah Hesaplama Nasıl Yapılır?

KDV'den matrah bulma için, KDV tutarı, KDV oranının yüze bölümüne bölünmelidir.

Formül: Matrah = KDV Tutarı ÷ (KDV Oranı ÷ 100)

Örneğin, 100 TL KDV ve %18 KDV oranı için, 100 ÷ (18 ÷ 100) = 555.56 TL.