Máy Tính Phần Trăm - Tính Phần Trăm Trực Tuyến

Bạn cần tìm số phần trăm hoặc tính toán liên quan đến phần trăm? Công cụ tính phần trăm trực tuyến miễn phí này sẽ giúp bạn hoàn thành việc đó!

Tỷ Lệ Phần Trăm Nói Một Cách Đơn Giản Là Gì?

Tỷ lệ phần trăm là một tỷ lệ được thể hiện dưới dạng phân số của 100. Nó thường được biểu thị bằng dấu phần trăm, "%" hoặc đôi khi là ký hiệu "pct". Ví dụ, 45% (đọc là "bốn mươi lăm phần trăm") bằng giá trị của 45/100, hoặc 0.45.

Làm Thế Nào Để Sử Dụng Tỷ Lệ Phần Trăm Trong Thực Tế?

Tỷ lệ phần trăm trong đời sống hằng ngày thường được sử dụng trong nhiều cách thức. Dưới đây là một vài ví dụ:

  • Một món đồ có giá tiền ban đầu là \$100 và hiện đang giảm giá 20%. Vậy giá tiền mới của món đồ đó sẽ bằng \$100 × (1 - 0.20), hay \$80.
  • Một hóa đơn sẽ có giá trị là \$103.50 sau thuế. Thuế doanh thu là 6%. Vậy số tiền thuế phải trả bằng \$103.50 × 0.06, hay \$6.21.

Công Thức Tính Tỷ Lệ Phần Trăm Là Gì?

Tỉ lệ phần trăm = (Một phần / Toàn bộ) × 100 

Ví dụ, nếu bạn muốn tính A phần trăm của B, bạn chỉ cần viết:

A% của B = (A / B) × 100 

Máy Tính Phần Trăm Là Gì?

Đây là một công cụ trực tuyến giúp bạn tính toán tỷ lệ phần trăm một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể lựa chọn từ danh sách các thao tác tính toán như tính tỷ lệ phần trăm của một số, và tính sự tăng hoặc giảm của tỷ lệ phần trăm.

Cách Sử Dụng Máy Tính Phần Trăm

Để sử dụng công cụ tính này, hãy chọn một số A và một số B. Sau đó chọn thao tác tính toán. Cuối cùng, nhấn nút "Tính toán" để cho ra kết quả.