Tính Thuế Giá Trị Gia Tăng - Tính Thuế VAT

Công cụ tính thuế GTGT (hay VAT) trực tuyến miễn phí và khá dễ dàng sử dụng. Công cụ giúp bạn tính toán chi phí bao gồm và không bao gồm thuế GTGT một cách dễ dàng.

Thuế GTGT là gì?

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) hay VAT là một loại thuế tiêu dùng đánh vào hàng hóa và dịch vụ. Loại thuế này được áp dụng vào mỗi giai đoạn sản xuất và quá trình phân phối hàng hóa. Đó là loại thuế đánh vào giá trị gia tăng của hàng hóa hoặc dịch vụ ở mỗi giai đoạn sản xuất và phân phối.

Làm Thế Nào Để Tính Thuế GTGT?

Để tính thuế GTGT, bạn cần nhân giá mua của sản phẩm hoặc dịch với tỷ lệ thuế GTGT. Ví dụ, nếu bạn mua một phụ kiện có giá là \$100 và tỷ lệ thuế GTGT là 20%, thì bạn phải nhân \$100 với 0.02 để ra được \$20 tiền thuế GTGT.

Tiền thuế GTGT = Tỷ lệ thuế GTGT x Giá ban đầu 

Tính Giá Tiền Đã Bao Gồm thuế GTGT Thế Nào?

Để tính giá đã bao gồm thuế GTGT, bạn cần cộng giá trị thuế GTGT vào giá tiền trước thuế GTGT. Nếu giá tiền trước thuế GTGT là \$100 và tỷ lệ thuế GTGT là 20%, thì giá tiền đã bao gồm thuế GTGT sẽ là \$120.

Giá tiền đã bao gồm thuế GTGT = Giá ban đầu + (Tỷ lệ thuế GTGT x Giá ban 

đầu)

Làm Thế Nào Để Tính Tiền Thuế Giá Trị Gia Tăng?

Nếu bạn biết tổng giá tiền của hàng hóa và dịch vụ đã bao gồm thuế GTGT, và muốn biết giá tiền trước thuế GTGT, bạn có thể dựa vào công thức sau để tính toán:

Giá chưa bao gồm thuế GTGT= Giá đã bao gồm thuế GTGT/ (1 + tỷ lệ thuế GTGT) 

Ví dụ, nếu bạn biết tổng giá tiền của một phụ kiện đã bao gồm thuế GTGT là \$120, và tỷ lệ thuế GTGT là 20%, bạn có thể chia 120 cho 1.20 để tính ra giá tiền chưa có thuế GTGT.

Công Cụ Tính Thuế GTGT Trực Tuyến Là Gì?

Công cụ tính thuế GTGT trực tuyến cho phép bạn tính thuế GTGT của một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó. Bạn chỉ cần nhập giá mua sản phẩm hoặc dịch vụ và tỷ lệ thuế GTGT vào công cụ, sau đó hệ thống sẽ tính toán và cho bạn biết tổng chi phí của sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm cả thuế GTGT.

Công cụ tính thuế GTGT này còn cho phép bạn tính được số tiền thuế GTGT. Vậy, nếu bạn biết được tổng chi phí của sản phẩm hoặc dịch vụ đã bao gồm thuế GTGT, bạn có thể nhập số đó vào công cụ tính, và hệ thống sẽ cho bạn biết chi phí chưa bao gồm thuế GTGT.

Sử Dụng Công Cụ Tính Thuế GTGT Thế Nào?

Để sử dụng công cụ tính thuế GTGT, bạn cần nhập vào giá ban đầu của sản phẩm hoặc dịch vụ và tỷ lệ thuế GTGT. Sau đó, công cụ này sẽ tính toán và cho bạn biết tổng chi phí của sản phẩm hoặc dịch vụ bao gồm cả tiền thuế GTGT. Bạn cũng có thể thay đổi tỷ lệ thuế GTGT và thao tác tính tiền thuế GTGT.