Tính Tuổi Online - Công Cụ Tính Tuổi

Công cụ tính tuổi theo ngày sẽ giúp bạn tính ra số tuổi của mình theo năm, tháng, tuần và ngày.

Tuổi Là Gì?

Độ dài khoảng thời gian mà một người hoặc vật nào đó tồn tại được gọi là tuổi. Tuổi có thể được tính theo năm, tháng, ngày, giờ, phút và giây.

Tuổi Được Dùng Với Mục Đích Gì?

Tuổi thường được sử dụng để xác định xem bạn có đủ điều kiện để nhận lợi ích hoặc tham gia một số hoạt động nhất định như bỏ phiếu, uống rượu bia, mua thuốc lá hoặc thuê xe ô tô. Tuổi tác cũng có thể được sử dụng như một yếu tố trong phân công lao động.

Như Thế Nào Là Đủ Tuổi?

"Đủ tuổi" có nghĩa là đã đến tuổi trưởng thành tính theo năm tháng hay còn gọi là tuổi thành niên, là độ tuổi mà một người được xem là người lớn trong hầu hết các xã hội. Trong hầu hết các bang ở Hoa Kỳ, độ tuổi thành niên là 18 tuổi.

Công Cụ Tính Tuổi Online Là Gì?

Công cụ tính tuổi cho phép bạn tính số tuổi của một người hoặc vật nào đó theo thời gian năm, tháng, ngày, giờ, phút, và giây.

Làm Thế Nào Để Sử Dụng Công Cụ Tính Tuổi Online

Để sử dụng công cụ tính tuổi, bạn chỉ cần nhập vào ngày sinh của một người hoặc vật mà bạn muốn tính tuổi. Sau đó, nhấn vào nút "Tính toán\" để tính số tuổi của người hoặc vật đó theo thời gian năm, tháng, ngày, giờ, phút, và giây.