Burak Özdemir

Komitacı Subay - Enver Paşa

27 Nisan 2019

Türkiye tarihinin son yüzyıldaki en tartışmalı karakterlerinden birisi, kimilerinin hürriyet kahramanı olarak gördüğü; kimilerinin ise hakkında tam tersini düşündüğü Enver Paşa'dır. I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu topraklarında savaşmış bir Alman subayının anılarında istemek ile yapabilmek kavramlarını karıştıran birisi olarak betimlediği, yapılması mümkün olmayan şeyleri vaat ettiği öne sürülen Enver Paşa, adına sigaraların üretildiği, Osmanlı İmparatorluğu topraklarının Enverland olarak anıldığı bir dönemin ardından; Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk tarafından engellendiği için Anadolu'ya dönememiş, son yıllarını Turan diyarlarında İslamcılık ülküsü peşinde geçirmiş, bu uğurda ölmüştür.

Hakiki İstanbul Muhafızı - Cemal Paşa

22 Mart 2019

Günümüzde İstanbul Muhafızı denilince birçok kişinin aklına gelen ilk kişi Netflix Türkiye dizisi The Protector'un baş karakteri olan Muhafız Hakan'dır. Hâlbuki, İstanbul Muhafızlığı kavramı kulağa kurgusalmış gibi gelse de, bu görev Osmanlı İmparatorluğu'nda gerçekten var olmuştur. Öte yandan bu görevi en son yürüten kişilerden birisi, İttihat ve Terakki'nin üç liderinden olan, kimi yabancıların görkemli ve korkutucu olarak betimledikleri, Arap milliyetçileri tarafından kasap olarak tanımlanan Cemal Paşa'dır.

Teşkilâtçı Sadrazam - Talât Paşa

22 Şubat 2019

Talât Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nda Üç Paşalar İktidarı olarak bilinen dönemde Dahiliye Nazırlığı (İçişleri Bakanı) ile Sadrazamlık (Başbakanlık) görevlerini yürütmüş, imparatorluğun son yüzyılının en tartışmalı figürlerinden birisidir. Teşkilâtçılığı ve zekâsı ile İttihat ve Terakki'nin iktidara gelmesi hususunda büyük katkıları olan Mehmed Talât Paşa, Enver ve Cemal Paşalar ile birlikte oluşturdukları triumvirlik yönetiminde, Ermeni Tehciri'nin gerçekleştiği 1915 yılında Dahiliye Nazırı olduğu için sözde soykırımın bir numaralı sorumulusu olarak görülmektedir. Son yıllarını Berlin'de sürgünde geçiren Edirne doğumlu Paşa, bu dönemde Ermeni Tehciri'nin soykırım amacı ile gerçekleştirilmediğini anlatmak için birçok görüşme gerçekleştirip, anılarını tertip etmiş olsa da, Taşnak Partisi'nin öncülüğünde gerçekleştirilmiş Nemesis Operasyonu'nun ilk kurbanlarından birisi olmuştur.

İttihat ve Terakki Cemiyeti Nasıl Kuruldu?

29 Eylül 2018

İttihat ve Terakki Cemiyeti, Türkiye'de herkesin hakkında bir şeyler bildiğini düşündüğü ama aslında pek bir şey bilmediği birçok şeyden sadece bir tanesidir. Okullardaki tarih derslerinde pek detaylı değinilmeyen, değinildiği kısımların da pek iç açıcı olduğunu söyleyemeyeceğimiz İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin, günümüz Türkiye'sinde hiçbir fraksiyon tarafından tam anlamıyla sahiplenilmediği de öteden beri aşikârdır. Bu durumun birçok sebebi olsa da, en açık sebebi tarihin kazananlar tarafından yazıldığı bir dünyada İttihat ve Terakki önderliğinde girilen Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı İmparatorluğu ve Türkler açısından facia ile sonuçlanmasıdır.

Son Bizans İmparatoru - Konstantin Paleologos

22 Haziran 2018

Konstantin Paleologos, veya XI. Konstantinos, son Bizans İmparatoru olup, Yunanlar tarafından Ölümsüz İmparator veya Mermer Kral olarak da bilinmektedir. Bunun sebebini yazının ilerleyen kısımlarında anlatacağım, ancak, öncelikle İstanbul veya 1930 yılına kadar bilinen adı ile Konstantiniyye’nin fethinden önce, Konstantin Paleologos'un yaşadıklarından biraz bahsetmek istiyorum.

Yeni Başlayanlar İçin Geçmişten Günümüze Kıbrıs Sorunu

10 Mart 2018

Ermeni Tehciri ve Kürt Sorunu ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin bir türlü çözüme kavuşturamadığı en önemli meselelerden birisi olan Kıbrıs Sorunu'nun durumu, 2019 yılında hala muallaklığını sürdürmektedir. Birçok kişinin muğlak bulduğu Kıbrıs Sorunu'nu anlayabilmek için meseleye sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin penceresinden bakmamak gerektiği gibi, problemin çıkışını da 20. yüzyılda aramamak gerekir.

Ortalama TBMM Milletvekili Tipi

7 Ekim 2017

Reddit'te ilk olarak bir kullanıcının Data is Beautiful alt başlığında en iyi 500 Golf oyuncusunun ortalama tipini çıkardığı paylaşımından sonra AveragePics alt başlığında, belirli grupların ortalama tipinin çıkarıldığı yeni bir akım başladı. Ben de, bir başka kullanıcının İngiliz parlamenterlerin ortalama tipini paylaştığını gördükten sonra, aynısını 26. ve 27. dönem TBMM milletvekilleri için yapmaya karar verdim.