İttihat ve Terakki Cemiyeti, Türkiye'de herkesin hakkında bir şeyler bildiğini düşündüğü ama aslında pek bir şey bilmediği birçok şeyden sadece bir tanesidir. Okullardaki tarih derslerinde pek detaylı değinilmeyen, değinildiği kısımların da pek iç açıcı olduğunu söyleyemeyeceğimiz İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin, günümüz Türkiye'sinde hiçbir fraksiyon tarafından tam anlamıyla sahiplenilmediği de öteden beri aşikârdır. Bu durumun birçok sebebi olsa da, en açık sebebi tarihin kazananlar tarafından yazıldığı bir dünyada İttihat ve Terakki önderliğinde girilen Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı İmparatorluğu ve Türkler açısından facia ile sonuçlanmasıdır.

29 Eylül 2018

Konstantin Paleologos, veya XI. Konstantinos, son Bizans İmparatoru olup, Yunanlar tarafından Ölümsüz İmparator veya Mermer Kral olarak da bilinmektedir. Bunun sebebini yazının ilerleyen kısımlarında anlatacağım, ancak, öncelikle İstanbul veya 1930 yılına kadar bilinen adı ile Konstantiniyye’nin fethinden önce, Konstantin Paleologos'un yaşadıklarından biraz bahsetmek istiyorum.Doğumu ve Mora Despotluğu DönemiKonstantin Paleologos gerek ölümü, gerek daha öncesinde yaşadıkları ile ilgili olsun, hakkında hiçbir zaman çok net kaynak bulamayacağınız Bizans imparatorlarından birisi, hatta hakkında yazılan doğru düzgün biyografi bile yok, en iyi kaynak olarak gösterilen kitap bile 200 sayfayı bulmuyor.

22 Haziran 2018

Ermeni Tehciri ve Kürt Sorunu ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin bir türlü çözüme kavuşturamadığı en önemli meselelerden birisi olan Kıbrıs Sorunu'nun durumu, 2018 yılında hala muallaklığını sürdürmektedir. Birçok kişinin muğlak bulduğu Kıbrıs Sorunu'nu anlayabilmek için meseleye sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin penceresinden bakmamak gerektiği gibi, problemin çıkışını da 20. yüzyılda aramamak gerekir.Yunan Bağımsızlık Savaşı ile Başlayan Süreçİnebahtı Faciası'nın hemen öncesinde, 1571 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun feth ettiği Venedik denetimindeki Kıbrıs, sadece Othello'yu yazarken Shakespeare'in ilham kaynağı olmadığı gibi, aynı zamanda stratejik olarak Malta ve 12 Adalar ile birlikte Akdeniz'in en önemli parçalarından birisidir.

10 Mart 2018

Reddit'te ilk olarak bir kullanıcının Data is Beautiful alt başlığında en iyi 500 Golf oyuncusunun ortalama tipini çıkardığı paylaşımından sonra AveragePics alt başlığında, belirli grupların ortalama tipinin çıkarıldığı yeni bir akım başladı. Ben de, bir başka kullanıcının İngiliz parlamenterlerin ortalama tipini paylaştığını gördükten sonra, aynısını 26. dönem TBMM milletvekilleri için yapmaya karar verdim. Öncelikle çok fazla detaya girmeden nasıl yaptığımı anlatayım.

07 Ekim 2017

Muhtemelen Fransız Devrimi'ni anlamak isteyenlerin bilmesi gereken olaylardan birisi de Elmas Gerdanlık Olayı'dır. Bu olay sonucunda, aslında olup bitenle hiçbir alakası olmayan, ekmek bulamazlarsa pasta yesinler dediği iddia edilmesine rağmen hiçbir zaman bunu söylediğine dair herhangi bir kanıt bulunamamış, dönemin kraliçesi, Marie Antoinette'in itibarı yerle bir olmuştur. Öte yandan, olayda rol almadığı iddia edilen, hala şarlatan mı yoksa mistik bir karakter mi olduğu tartışılan, Alexandre Dumas'ın Joseph Balsamo, Tolstoy'un ise Kont Cagliostro adlı eserinde hayat hikayesinden esinlendiği, aynı zamanda Goethe'nin ve Casanova'nın anılarında bahsettiği Alessandro Cagliostro da tutuklanmış, sonrasında Fransa'dan sınır dışı edilmiştir.Olayın ilk halkasını, dönemin kralı XV.

07 Eylül 2017

In Lumen, you can not group your subdomains so that you can not use wildcard subdomains which is one of the most annoying features of the Lumen. What people recommend is using more than one Lumen installations per subdomain or use Laravel with subdomain routing where you can use route paramaters like route URIs. However, with a simple control mechanism, you can decide what routes will be registered upon request.

14 August 2017

Türkçesi olmayan, ya da varsa bile benim bilmediğim, bir kavram Survivorship Bias. Genel olarak, insanların başarıya fazla odaklanarak, başarısızlığa uğratanları gözünden kaçırması ve sonucunda asıl meseleyi görememesi anlamına geliyor. Gazetelerde okuduğunuz haberlerden, izlediğiniz filmlere kadar düşünün, genellikle karşınıza çıkan karakterler başarılıdır ve hikaye içerisinde nasıl başarıya ulaştıkları anlatılır.

26 Mayıs 2017